Nájdete nás na výstave „VEDHRAČKA – VYNÁLEZY“

Nájdete nás na výstave „VEDHRAČKA – VYNÁLEZY“ www.drevoland.sk Nájdete nás na výstave „VEDHRAČKA – VYNÁLEZY“

Vrámci tejto výstavy predstavíme aj našu novinku - drevenú magnetickú stavebnicu!

Na výstave „VEDHRAČKA – VYNÁLEZY" sa môže každý návštevník bez ohľadu na vek a vzdelanie do vôle pohrať s vedeckými hračkami, ktoré jednoznačným spôsobom demonštrujú alebo využívajú konkrétny prírodný alebo technický fenomén (zákonitosť, jav, úkaz, princíp, ...). Interaktívna výstava je prednostne určená žiakom základných a stredných škôl a rodinám s deťmi.

V centre každej hracej plochy na výstave je kópia nosného patentu alebo dizajnu z príslušnej oblasti fyziky. Jednoduché opisy a obrázky vedeckých hračiek a hlavolamov nesú ochrannú známku výrobcu či distributéra, alebo je v nich uvedená patentová značka štátu historického pôvodu či údaj o získaní hračky, resp. symbolom © je vyznačená ochrana autorským právom.

Pre písanie komentárov sa prihláste

 

Kontakt

facebook-64youtube-64

           

Prihlásiť sa

Vytvoriť účet

fb iconPrihláste sa s Facebook účtom